Aktuálně z Bečkárny


V posledním roce se v námi spravovaných revírech 471066/5(Svinovské tůně), 6(Dolní Rezavka), které se nachází v Ostravě Svinově v části zvané Dubí se velmi často opakuje nepochopitelný vandalismus. Našim hlavním cílem je udržovat okolí rybníků i pro budoucí generace i proto se snažíme investovat do oprav břehů, laviček a podobně, ovšem také musíme vynakládat nemalé prostředky a úsilí na opravy či obnovy lidmi zničených nebo poškozených věcí, přitom by tyto prostředky mohly být využity na jiné účely k zvelebení okolí rybníků, nebo podporu úspěšného rybářského kroužku.
Jednou z nejčastěji poškozovaných věcí jsou dvě nástěnky na zdi rybářské boudy. Ovšem tyto nástěnky se vždy musí velice rychle obnovit a to hlavně kvůli tomu, že jsou na nich umístěny důležité informace pro členy naší organizace MS Poruba 1, sice máme velice přehledné webové stránky msp1.cz, ale nemalou část našich členů tvoří starší lidé, kteří nemají takovou zkušenost s internetem a proto jsou pro ně tyto nástěnky důležitým informační místem.

Bohužel nejen nástěnky jsou cílem útoků vandalů, několikrát byly pokreslené lavičky různými nápisy či grafity, přitom tyto lavičky byly nedávno opraveny díky našim sponzorům a měly by především sloužit k odpočinku v přírodě pro rybáře, kolemjdoucí lidi, nebo také pro sportovce. Mnohdy také nacházíme na těchto lavičkách a v jejich okolí pohozené obaly od jídla, či jiný nepořádek, přitom hned vedle laviček je odpadkový koš. Ovšem tento problém se netýká jen okolí laviček. Často nacházíme pohozené a vysypané odpadkové koše v okolí rybníků, mnohdy jsou tyto odpadkové koše úplně zničené, avšak jejich obnova je finančně nákladná.

Nepochopitelné je i ničení přepadů v rybnících, přitom tyto přepady slouží k regulaci vodní hladiny rybníků a jsou tak velice důležitou součástí vodních ploch. Časté je také vytahování nebo ničení záchytných trojúhelníků, které slouží aby přitékal v jarních a letních měsících z části Rezavky nad ulici Rudnou rostlina žijící na hladině zvaná okřehek menší a jiný nepořádek plující na hladině. Při protečení přes přepady se musí okřehek složitě vytahovat z vodní hladiny.


Dalším problémem je ničení zeleně v okolí rybníků, nebo také rozdělávání ohně. Přitom se nacházíme v chráněné oblasti, kde je zákaz rozdělávaní ohně. I přesto se najdou lidé, kteří si rozdělají otevřený oheň na Rezavce v suchém listí nebo u rybníků v trávě. V některých případech se oheň nekontrolovatelně rozhoří nebo se takto rozdělaný oheň neuhasí správně a poté se oheň bez dozoru znovu rozhoří. V loňském roce byl takto několikrát rozdělán oheň v blízkosti stromů a dokonce v několika případech začaly takto stromy hořet a museli být k jejich uhašení voláni hasiči, kterým se tímto nezodpovědným chováním zbytečně přibývá práce.

Pro mnohé je tato oblast příjemným místem v přírodě kde mohou rybařit, chodit na procházky, sportovat, či odpočívat, proto si bychom si těchto míst měli váži a udržovat je i nadále takové jaké jsou. Proto doufám že se tyto útoky vandalů podaří snížit na minimum.

MS Poruba 1